Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs astoņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Deviņas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.