Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs septiņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 13 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.