Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Ekonomikas ministrija.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, divus kasācijas protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas nolēmumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzība un divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā iesniegta sūdzība jautājumā par medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un vienā lietā saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv