Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” un Babītes novada bāriņtiesa.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, četrus kasācijas protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas nolēmumiem, trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un četrus pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Divas lietas ar aizstāvju iesniegtām kasācijas sūdzībām izskatīs mutvārdu procesā. Rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar prokurora iesniegtu kasācijas protestu par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Četrās lietās saņemts gan prokurora kasācijas protests, gan apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv