Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Aizsardzības ministrija, Valsts policija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgas dome, Babītes novada pašvaldības Administratīvā komisija un Jelgavas novada dome.

AT Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā izskatīs 18 kasācijas sūdzības un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. 

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protesti par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Divās lietās izskatīs sūdzības par lēmumiem atteikties pieņemt apsūdzēto kasācijas sūdzības un vienā lietā pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

 

Administratīvo lietu departaments 2.jūlijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmā lieta ir par nekustamā īpašuma nodokli. Jautājums, kā pašvaldība interpretē normu par papildlikmes aprēķināšanu neapsaimniekotai lauksaimniecības zemei. Proti, ņem vērā nevis to, kāds lietošanas mērķis zemei noteikts, bet to, kas notiek dabā. Līdz ar to papildlikmi kā neapsaimniekotai lauksaimniecības zemei nosaka zemei, kurā nav nopļauta zāle, bet kuras lietošanas mērķis ir apbūves zeme, lai arī persona maskā palielinātu pamatlikmi kā par apbūves zemi. Tiesa to ir akceptējusi. (Lieta SKA-123/2015).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv