Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 14 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, sešās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietā stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmums. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē divās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. 12 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 18.janvārī nolēma atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu krimināllietā, kurā apsūdzētais apsūdzēts par vīrieša piekaušanu Jēkabpils svētku laikā, kā rezultātā iestājās cietušā nāve. Līdz ar AT Krimināllietu departamenta lēmumu stājas spēkā Zemgales apgabaltiesas spriedums, ar kuru vīrietis atzīts par vainīgu tīšu smagu miesas bojājumu izdarīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem un sešiem mēnešiem un ar policijas kontroli uz diviem gadiem. Ar tiesas spriedumu par labu cietušajai piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 18 550 eiro apmērā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv