Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 33 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 29 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, četrās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē sešās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 21.aprīlī pieņēma lēmumu atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu krimināllietā par bruņotu laupīšanu. Kasācijas instances tiesa atzinusi apelācijas instances tiesa spriedumu par tiesisku un pamatotu. Līdz ar to stājas spēkā Latgales apgabaltiesas šī gada 23.janvāra spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu un notiesāts ar brīvības atņemšanu uz deviņiem gadiem bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem. Izskatot lietu pirmajā instancē, Rēzeknes tiesa pērn 13.oktobrī apsūdzēto bija sodījusi ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem, vienu mēnesi un septiņām dienām bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz četriem gadiem un sešiem mēnešiem.

Saskaņā ar apsūdzību apsūdzētais iegādājies, pārnēsājis un glabājis šaujamieroci un šaujamieroča munīciju bez attiecīgas atļaujas. Tāpat viņš izdarījis laupīšanu, saistītu ar vardarbību, un, lietojot minēto šaujamieroci, uzbrucis varas pārstāvjiem, kā arī izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, bēgot no policijas automašīnas. Slēpjoties no policijas, apsūdzētais izdarījis zādzību, kā arī iekļuvis vasarnīcā, kur viņu aizturējusi policija.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv