Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 1.augustā atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Dainis Liepiņš atzīts par vainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 219.panta otrās daļas par nepatiesu ziņu sniegšanu amatpersonas deklarācijā un sodīts ar naudas sodu trīs minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., 1080 eiro. AT lēmums nav pārsūdzams.

AT lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar apsūdzētā kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Jelgavas tiesa 2015.gada 17.septembrī apsūdzēto atzina par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā un attaisnoja.

Zemgales apgabaltiesa lietu apelācijas kārtībā izskatīja 2015.gada 15.decembrī sakarā ar prokurora apelācijas protestu par pirmās instances tiesas spriedumu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv