Par tiesu lietām

Drukas versija
24. novembris, 2015

Augstākā tiesa: izmeklēšanas tiesneša lēmums nav uzskatāms par tiesas lēmumu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 24.novembrī atcēla pirmās un otrās instances tiesas nolēmumus un izbeidza kriminālprocesu pret personu apsūdzībā par tiesas lēmuma tīšu izpildes kavēšanu, neatverot durvis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbiniekiem. AT atzina, ka izmeklēšanas tiesneša lēmums par kratīšanas izdarīšanu nav uzskatāms par tiesas lēmumu Krimināllikuma 296.panta izpratnē, līdz ar to apsūdzētās darbībās nav viņai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma sastāva. Pilns tiesas lēmums tiks sagatavots piecu darba dienu laikā. AT lēmums nav pārsūdzams.
23. novembris, 2015

Izbeidz kasācijas tiesvedību lietā par atteikumu palielināt saražotās elektroenerģijas pārdošanas apjomu obligātā iepirkuma ietvaros

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 16.novembrī izbeidza kasācijas tiesvedību lietā par atteikumu palielināt noteikto hidroelektrostacijā saražotās enerģijas apjomu. Tiesa šādu lēmumu pieņēma, jo pieteicēja atsauca savu kasācijas sūdzību pēc tam, kad Satversmes tiesa atzina par atbilstošu Satversmei lietā piemēroto tiesību normu. Līdz ar to stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīts SIA „Strelēcija” pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, piešķirot tiesības pārdot Bikstu-Paleju ūdensdzirnavu hidroelektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nosakot elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā līdz 500 MWh.
20. novembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 16. līdz 20.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, piecās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi.
20. novembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 19 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Deviņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
20. novembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” un Babītes novada bāriņtiesa.
19. novembris, 2015

AKKA/LAA un Latvijas Televīzijas strīdā tiesa spriedumu pasludinās decembra sākumā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 19.novembrī tiesas sēdē atkārtoti apelācijas kārtībā vērtēja atlīdzības apmēru biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un SIA „Latvijas Televīzija” (Latvijas Televīzija) strīdā. Tiesa spriedumu pasludinās 3.decembrī plkst.9.55.
17. novembris, 2015

Rūpnīcas „Biolars” prasībā pret zinātniekiem par patenta atzīšanu par spēkā neesošu spriedumu pasludinās novembra beigās

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 16.novembrī apelācijas kārtībā vērtēja SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca „Biolars” prasības lietu pret zinātniekiem par patenta atzīšanu par spēkā neesošu. Tiesa spriedumu lietā pasludinās 24.novembrī plkst.10.00.
13. novembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 9. līdz 13.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 18 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
13. novembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 19 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienā lietā iesniegumu par ķīlas tiesību atzīmes noņemšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.
13. novembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Ekonomikas ministrija.