Par tiesu lietām

Drukas versija
10. janvāris, 2013

Prasības lietā par kompensāciju saistībā ar prettiesisku personas brīvības nolaupīšanu un goda un cieņas aizskārumu spriedumu pasludinās janvāra beigās

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 10.janvārī izskatīja Jurija Kreslova prasības lietu pret Latvijas valsti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personā par goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu par pretlikumīgu personas brīvības nolaupīšanu un prettiesisku goda un cieņas aizskārumu. Apelācijas instances tiesa spriedumu pasludinās 24.janvārī plkst. 9.50.
9. janvāris, 2013

Strīdā starp Vācijas un Krievijas uzņēmumiem par preču zīmēm spriedumu pasludinās 22.janvārī

8.janvārī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta izskatīja Krievijas uzņēmuma ZAO „Mirra-M” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Vācijas uzņēmuma „Hager&Werken GBMH&CO” prasība par preču zīmes nelikumīgas izmantošanas izbeigšanu un Krievijas uzņēmumam ZAO „Mirra-M” noteikts aizliegums ievest, uzglabāt un realizēt Latvijas Republikā produkcijas, kas paredzētas zobu, mutes dobuma, lūpu un rīkles kopšanai ar apzīmējumiem „mirra” vai „mirra dent”. Tāpat ar pirmās instances tiesas spriedumu noraidīta ZAO „Mirra-M” pretprasība pret Vācijas uzņēmumu „Hager&Werken GBMH&CO” par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 22.janvārī plkst. 9.50.
4. janvāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 30 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 27 apelācijas sūdzības. Rakstveida procesā izskatīs trīs jautājumus par kļūdas labošanu. AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi iztiesāt astoņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas apelācijas sūdzības, vienā lietā saņemts prokurora apelācijas protests un vienā lietā - gan protests, gan apsūdzētā apelācijas sūdzība. Rakstveida procesā izskatīs divus pieteikumus par soda izpildes jautājumiem.
4. janvāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas blakus sūdzības. Deviņās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās. Senāta Krimināllietu departaments vienā lietā izskatīs advokāta iesniegtu pieteikumu par tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna. Senāta Civillietu departamentam nākamnedēļ tiesas sēdes nav paredzētas.