Par tiesu lietām

Drukas versija
28. marts, 2013

Senāts strīdīgus krimināltiesību jautājumus nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments 26.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja divas krimināllietas, kurās kasācijas protestu un sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem bija iesnieguši prokurors, cietušais un apsūdzētais.
26. marts, 2013

Stājies spēkā spriedums par 20 000 latu piedziņu no Piejūras slimnīcas

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot valsts SIA „Piejūras slimnīca” kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, atteicies ierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Lēmums pieņemts, jo senatoru kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.
25. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 25. līdz 28.martam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs vienu kasācijas sūdzību un piecas blakus sūdzības.
21. marts, 2013

Par Augstākās tiesas lēmumu Latvijas pilsoņa izdošanas lietā

Ievērojot pēdējās dienās medijos izskanējušos viedokļus par kibernoziegumos apsūdzētā Latvijas pilsoņa Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), Augstākā tiesa skaidro kārtību, kādā ticis lemts jautājums par D.Čalovska izdošanas pieļaujamību.
20. marts, 2013

Senāts atceļ lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu pret Artūru Ornicānu un nodod lietu jaunai izskatīšanai

20.martā Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīja prokurora iesniegtu kasācijas protestu par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru atcelts pirmās instances tiesas spriedums un izbeigts kriminālprocess pret Artūru Ornicānu.
20. marts, 2013

Senāta lēmums Stadler Bussnang sūdzībā par atteikšanos pieņemt pieteikumu būs pieejams 3.aprīlī

20.martā Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja Stadler Bussnang AG blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu. Senāts tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 3.aprīlī.
15. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.martam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs astoņas kasācijas sūdzības un 15 blakus sūdzības.
13. marts, 2013

Senāts izbeidz tiesvedību lietā par iekļaušanu „melnajā sarakstā”

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 13.martā izbeidza tiesvedību Vjačeslava Šestakova pieteikuma lietā par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Senāts tiesas sēdē informēja, ka 7.martā tiesā ir saņemta ģenerālprokurora atbilde uz Senāta iepriekš nosūtīto jautājumu.
11. marts, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 66 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 12 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos un vienu pieteikumu par dokumentu pievienošanu lietas materiāliem ekspertīzes vajadzībām. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 48 blakus sūdzības.
8. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.martam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Rakstveida procesā Senāts izskatīs 12 kasācijas sūdzības un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās.