Par tiesu lietām

Drukas versija
29. aprīlis, 2016

Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību par goda un cieņas aizskārumu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 28.aprīlī rīcības sēdē pieņēmis lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, līdz ar to stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta partijas „Saskaņas centrs” prasība pret AS „Delfi” un Pēteri Viņķeli par 2012.gada publikāciju. AT lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību pieņēma, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu.
22. aprīlis, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs deviņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Septiņās lietās būs nolēmuma pasludināšana.
22. aprīlis, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 18. līdz 22.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 40 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Septiņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
22. aprīlis, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 12 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Jelgavas pilsētas dome.
21. aprīlis, 2016

Daļēji apmierina prasību strīdā par preču zīmes IKEA izmantošanu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 21. aprīlī daļēji apmierināja Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V. prasību un no atbildētāja piedzina 1000 euro morālā kaitējuma atlīdzinājumu par preču zīmes IKEA nelikumīgu izmantošanu. Pārējā daļā Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V prasība noraidīta. Proti, prasība noraidīta daļā par prasījumu pārtraukt Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. piederošo fotogrāfiju nelikumīgu izmantošanu; uzlikt par pienākumu atbildētājam dzēst no mājas lapas www.majlietas.lv un www.facebook.com un https://twitter.com preču attēlus un interjera dizaina attēlus un vārdu IKEA, kā arī turpmāk tos tur neievietot; uzlikt par pienākumu atbildētājam atsaukt reklāmas (arī īsos reklāmas paziņojumus meklētājā www.google.lv), kuros izmantots vārds IKEA saistībā ar mājas lapu www.majlietas.lv, kā arī turpmāk neizmantot preču zīmi IKEA reklāmā; prasītāja intelektuālo tiesību pārkāpuma atkārtotā gadījumā aizliegt sniegt mājas lapas www.majlietas.lv uzturēšanas un administrēšanas pakalpojumus attiecīgajām personām, kas to piedāvā. Tāpat prasība noraidīta daļā par kompensācijas par nodarīto morālo kaitējumu piedziņu 6114,40 euro apmērā kā atbildība par autortiesību pārkāpumu un preču zīmju IKEA nelikumīgu izmantošanu. Motivēts spriedums lietā tiks sagatavots līdz 5.maijam un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentam.
20. aprīlis, 2016

Lietu par izdienas pensijas pārrēķinu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteicējai izdienas pensijas aprēķinā netika ieskaitīts laiks, kurā pieteicēja kā prokurora amata kandidāte stažēšanās ietvaros pirms iecelšanas prokurora amatā strādājusi par prokurora amata vietas izpildītāju. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā. AT spriedumā norādījusi, ka šajā lietā apskatāmajā laika periodā prokurora amata kandidāti stažēšanās laikā strādāja prokurora amatā. 1996.gadā ne Prokuratūras likums, ne Stažēšanās un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nolikums vai kāda cita tiesību norma nenoteica, ka prokurora amata kandidātam stažēšanās laikā, kad tas atbilstoši nolikumam bija pieņemts darbā par prokurora amata vietas izpildītāju, nav prokurora procesuālās tiesības.
15. aprīlis, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 11. līdz 15.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 15 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
15. aprīlis, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Deviņās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
15. aprīlis, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Rīgas dome.
15. aprīlis, 2016

Negroza spriedumu par tiesībām saņemt pārmaksāto nodokli saistībā ar attaisnotajiem izdevumiem par medicīnisku operāciju

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 14.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un Valsts ieņēmumu dienestam uzdots atmaksāt pieteicējai pārmaksāto iedzīvotāja ienākuma nodokli saistībā ar attaisnotajiem izdevumiem par medicīnisku operāciju. AT atzina, ka apelācijas instances tiesa ir pamatoti secinājusi, ka pieteicēja ir pierādījusi, ka viņai ir bijuši izdevumi par ārstnieciskā pakalpojuma izmantošanu, kas dod tiesības saņemt nodokļa pārmaksas atmaksu.