Par tiesu lietām

Drukas versija
31. janvāris, 2017

Augstākā tiesa: LPSR valsts uzņēmuma „Rīgas kinostudija” autortiesības uz padomju laikā uzņemtajām filmām ir beigušas pastāvēt uz likuma pamata

Augstākās tiesas Civillietu departaments š.g. 31.janvārī rakstveida procesā izskatīja Latvijas valsts (Kultūras ministrijas personā) un Latvijas Kinematogrāfistu savienības un 44 filmu autoru kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 22.aprīļa spriedumu Latvijas valsts prasībā pret AS „Rīgas Kinostudija” par mantisko autortiesību atzīšanu uz LPSR valsts uzņēmumā „Rīgas kinostudija” uzņemtajām 973 filmām, kas tapušas laikā no 1964.gada līdz 1990.gada 4.maijam, un arī trešo personu prasībā par autortiesību atzīšanu uz šīm filmām.
27. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 30.janvāra līdz 3.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Veselības inspekcija un Rīgas dome.
27. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 30.janvāra līdz 3.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
27. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 30.janvāra līdz 3.februārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.  
25. janvāris, 2017

Lietā par Rīgas domes pieeju spēļu zāļu atļauju izsniegšanā nolēmums būs pieejams februārī

Lietu tika nolemts izskatīt mutvārdu procesā, lai uzdotu Rīgas domei papildu jautājumus attiecībā uz Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošo noteikumu „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” piemērošanas praksi. Augstākā tiesa vēlējās precizēt, vai pati dome ievēro saistošajos noteikumos noteikto, proti, vai neizdod jaunas atļaujas spēļu zāļu atvēršanai konkrētajās pilsētas zonās citiem komersantiem, vai plāno pasākumus, lai nodrošinātu teritorijas atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem.
23. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs vēl vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumiem lietās, kurās atbildētāja ir Rīgas dome. Tāpat rakstveida procesā tiesa izskatīs piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
17. janvāris, 2017

Augstākā tiesa: Obligātās retranslācijas pienākums nav attiecināms uz TV programmu retranslēšanu interneta televīzijas platformā

Augstākās tiesas Civillietu departaments 17.janvārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 19.septembra spriedumu, ar kuru SIA „Lattelecom” uzlikts par pienākumu pārtraukt un turpmāk aizliegt tās interneta TV platformā retranslēt SIA „TV3 LATVIA” programmu „TV3” bez spēkā esoša licences līguma. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
13. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa.
13. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.janvārim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesa nolēmumu.
12. janvāris, 2017

Tiesai no jauna jāskata lieta par prasības nodrošinājuma rezultātā radītiem zaudējumiem

Augstākās tiesas Civillietu departaments 12.janvārī atcēla Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par prasības nodrošinājuma rezultātā radītu zaudējumu piedziņu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.