7.protokols 4.pants - Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam

Drukas versija