1.pants - Pienākums ievērot cilvēktiesības

Drukas versija