Hronoloģiskā secība
2004

Drukas versija

J 23.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-217/2004
Par pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli

J 23.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-265/2004
Par pašvaldības lēmumu apstrīdēšanu

J 09.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-198/2004
Par maksātnespējas iestāšanās brīdi, administrācijas izmaksām un kārtējo nodokļu maksājumiem

J 26.10.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-177/2004
Par tiesai vērtējamiem cilvēktiesību kritērijiem, veicot kontroli pār administratīvo aktu, ar kuru personai nolemts neizsniegt uzturēšanās atļauju

J 26.10.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-249/2004
Par faktisko situāciju konstatējošo administratīvo aktu

J 07.09.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2004
Par iestādes izmantotās rīcības brīvības tiesiskumu

J 07.09.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-209/2004
Par iestādes lēmumiem, kas pieņemti administratīvās lietas izskatīšanas gaitā

J 24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2004
Par nepilsoņu statusa atņemšanas nosacījumiem

J 24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2004
Par likuma ''Par pievienotās vērtības nodokli'' 15. panta otrās daļas piemērošanu

J 24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-96/2004
Priekšnoteikumu tiesībām izmantot priekšnodokļa atskaitījumu

J 24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-104/2004
Preces realizācijas brīdis

J 24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2004
Par nodokļu administrācijas tiesībām papildus aprēķināt nodokļus

J 03.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-190/2004
Par Valsts valodas centra atzinumu kā administratīvo aktu

J 03.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-191/2004
Par administratīvā akta pazīmēm

J 13.07.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-149/2004
Par iespēju pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu un rīcību administratīvajā procesā

J 08.07.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2004
Par Valsts ieņēmumu dienesta kompetenci dabas resursu nodokļa administrēšanā un tiesību normu tulkošanu

J 11.06.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-125/2004
Par bāriņtiesas atzinuma juridisko dabu Administratīvā procesa likuma 1.panta trešās daļas izpratnē

J 11.05.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-95/2004
Par termiņa nokavējumu administratīvā akta pārsūdzēšanai tiesā

J 27.04.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-98/2004
Par sprieduma sastādīšanas dienu sprieduma pārsūdzēšanas termiņa noteikšanai

J 06.04.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2004
Par valsts tiesībām nodrošināt nodokļu vai citu maksājumu samaksu attiecībā pret privātpersonas tiesībām uz īpašumu, kā arī par privātpersonas pienākumiem priekšnodokļa atskaitīšanas gadījumā

J 30.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2004
Par vispārējo tiesību principu kolīziju risināšanu

J 09.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-39/2004
Par atteikumu pieņemt pieteikumu tiesā

J 24.02.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-7/2004
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķina tiesiskumu

J 24.02.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2004
Par nepieciešamību interpretēt tiesību normas, vadoties no mērķa un vietas tiesību sistēmā