Valsts nodeva / drošības nauda

Drukas versija

2020. gads

J 12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020
Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

2019. gads

J 20.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-504/2019
Pieteikums par politiski represētās personas statusa piešķiršanu ir pieteikums sociālās drošības jomā

2018. gads

J 15.03.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-835/2018
Fiziskās personas atbrīvošana no valsts nodevas samaksas

2017. gads

J 21.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1178/2017
Personas tiesības uz valsts nodevas atmaksu iestādes kļūdainas norādes par pārsūdzības kārtību dēļ

2013. gads

J 27.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1190/2013
Pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no valsts nodevas

J 23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-767/2013
Tiesības prasīt atmaksāt pusi no samaksātās valsts nodevas

2012. gads

J 06.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-604/2012
Lēmuma par valsts nodevas atmaksu pārsūdzēšanas kārtība

J 02.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-238/2012
Pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no valsts nodevas

2010. gads

J 14.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-454/2010
Atbrīvošana no valsts nodevas samaksas; valsts nodevas atmaksa