Patvaļas aizlieguma princips

Drukas versija

2017. gads

J 03.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2017
Policijas rīcība publiskos pasākumos, nodrošinot kārtību konfrontācijas gadījumā

2013. gads

J 01.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-524/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Privātpersonu tiesību aizsardzība sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīkotā iepirkumā, kas nesasniedz robežvērtību

2010. gads

J 17.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2010
Patvaļas aizlieguma princips jāievēro arī tad, ja tiesību normas iestādei piešķir plašu rīcības brīvību

J 22.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2010
Patvaļas aizlieguma princips un iestādes lēmuma pamatojums; atbildētāju pārstāvošās iestādes pieaicināšana lietā

2005. gads

J 15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2005
Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu