Vienlīdzības princips

Drukas versija

2019. gads

J 28.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-121/2019
Tiesas pienākums, nodrošinot tiesisko vienlīdzību, uzdot atceltā administratīvā akta vietā izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2019
Vienlīdzības principa ievērošana, piešķirot naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā

2017. gads

2016. gads

J 03.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2016
Vienlīdzības principa pārkāpums iestādes rīkotā amata konkursā

2015. gads

J 06.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-482/2015
Tiesiskās vienlīdzības principa ievērošana tiesas spriešanā

2009. gads

J 10.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-759/2009
Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

2007. gads

J 08.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-400/2007
Administratīvais pārkāpums – transporta līdzekļa vadīšana, ja nav vadīšanas tiesību; tiesiskās paļāvības princips un vienlīdzības princips

2006. gads