Maksātnespējas administratori

Drukas versija

2020. gads

J 12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020
Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

2019. gads

J 20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1710/2019
Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru tiek atteikta atļauja kārtot maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu

2016. gads

J 29.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2016
Pamats komersanta izslēgšanai no komercreģistra pēc bankrota procedūras pabeigšanas

2014. gads

J 22.05.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-691/2014
Maksātnespējas administratora statuss administratīvajā procesā

2011. gads

J 25.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-270/2011
Maksātnespējas administratora atlīdzības noteikšanas tiesiskā daba

2005. gads

J 07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2005
Par administratora pienākumu nosūtīt Uzņēmumu reģistram lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu

2004. gads

J 09.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-198/2004
Par maksātnespējas iestāšanās brīdi, administrācijas izmaksām un kārtējo nodokļu maksājumiem