Tiesības uz brīvību un drošību

Drukas versija

2018. gads

J 22.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-288/2018
Ar tiesas spriedumu nodibinātu faktu izvērtējums patvēruma meklētāja izraidīšanas lietā

2012. gads

J 09.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-681/2012
Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

J 23.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-150/2012
Ierēdņa tiesības uz aizsardzību no emocionālās vardarbības darba vietā