IZPILDE ADMINISTRATĪVAJĀ PROCESĀ

Drukas versija

2015. gads

J 10.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-819/2015
Lēmuma par izglītībai iztērēto līdzekļu atmaksu tiesiskā daba

J 07.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2015
Nodokļu maksātāja tiesības uz atmaksājamās pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas palielinājumu no pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai paredzētā parastā termiņa

J 26.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2015
Lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu izpildes kontrole

2012. gads

J 14.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1062/2012
Tiesas nolēmuma izpildes stadijā pieņemtā lēmuma pārsūdzamība

J 27.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2012
Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

2009. gads

J 23.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2009
Pilna tiesas sprieduma jēdziens; administratīvā akta izpildes tiesiskā daba

2008. gads

J 23.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2008
Iestādes lēmuma par transportlīdzekļa pārreģistrācijas aizliegumu tiesiskā daba

J 13.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-327/2008
Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu parāda bezstrīdus piedziņu ir vērsts uz administratīvā akta izpildi, un kontrole par šādu lēmumu tiesā veicama atbilstoši administratīvo aktu izpildes tiesiskumu reglamentējošajām tiesību normām