Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Drukas versija

2016. gads

J 01.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-33/2016
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājs