Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Drukas versija

2019. gads

J 22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-382/2019
Ziedojuma filantropiskais raksturs kā priekšnoteikums uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošanai; pretpienākuma apjoma noteikšana

J 31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2019
Biedrības pienākums maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli

J 08.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-218/2019
Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinā iekļaujamo saimnieciskās darbības izmaksu pārbaude

2018. gads

J 20.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2018
Kritērija „izšķirošā ietekme” konstatēšana, piemērojot likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.panta otrās daļas 2.punktu

J 20.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2018
Tirgus cenas principa piemērošana savstarpēji saistītiem uzņēmumiem

2015. gads

J 11.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām un valsts iestādēm

2014. gads

J 14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-565/2014
Plānoto zudumu normas aprēķināšanas precizitāte

J 12.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2014
Terminu „saistītās personas” un „izšķiroša ietekme” tulkojums

J 16.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2014
Reprezentācijas izdevumu vērtējums; pretpienākums, kas uzskatāms (nav uzskatāms) par atlīdzību; ziedotie finanšu līdzekļi nav atzīstami par ziedojumiem arī daļā, kādā nav noteikts pretpienākums

2013. gads

J 12.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-21/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinā iekļaujamo saimnieciskās darbības izmaksu ierobežošanas pamats

2012. gads

J 26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2012
Kases aparātu, kases sistēmu, specializētu ierīču vai iekārtu izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra)

J 01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2012
Maksājuma par liekajiem cukura sīrupa krājumiem piemērošana

2011. gads

J 20.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-151/2011
Zādzības radītais iztrūkums likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē; likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta attiecināmība uz zādzību

2010. gads

J 23.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2010
Iestādes rīcības brīvība lemt par soda naudas apmēru; rīcības brīvības izmantošanas pārbaudes obligātums

2005. gads

J 11.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2005
Par dalībnieku ieguldījumiem uzņēmumā, uzņēmuma ienākuma nodokli un ar nodokli neapliekamiem ieņēmumiem

2004. gads