POLITISKO PARTIJU FINANSĒŠANA

Drukas versija

2017. gads

26.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2017
Politiskās apvienības tiesības saņemt piešķirtā valsts finansējuma maksājumu līdz tās likvidēšanas brīdim

2016. gads

J 12.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2016
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” ietvertā jēdziena „reklāmas izvietošana” interpretācija

2012. gads

J 31.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-342/2012
Strīdos par politisko organizāciju finansēšanu ir piemērojamas tiesību normas; tiesas spriedumā norādāmie fakti un sprieduma argumentācija

2011. gads

J 22.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2011
Politisko organizāciju (partiju) atbildība par likumā noteikto to finansēšanas noteikumu pārkāpumu

2005. gads