Lauku atbalsta dienests

Drukas versija

2013. gads

J 15.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2013
Atbalsta maksājumu saņēmēja pienākums atmaksāt saņemtos atbalsta maksājumus saistību neizpildes gadījumā

2011. gads

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2011
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu tiesiskā daba