Nodrošinājuma valsts aģentūra

Drukas versija

2016. gads

J 13.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-789/2016
Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums lemt par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai realizāciju, ja īpašniekam zudusi interese par transportlīdzekli