Tiesībsargs

Drukas versija

2007. gads

J 14.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-679/2007
Tiesībsarga rīcība, kas veikta pārbaudes lietas ietvaros, nav pakļauta administratīvo tiesu kontrolei; tiesībsarga kā valsts varas īstenošanas uzrauga funkcijas un to būtība