Valsts pārvaldes iekārta

Drukas versija

2019. gads

2018. gads

2016. gads

2013. gads

J 21.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-703/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas
Iestādes publiska paziņojuma par administratīvā procesa gaitu tiesiskuma izvērtējums nav patstāvīgs pieteikuma priekšmets

J 23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-659/2013
Ministra pilnvaru pārņemšanas tiesības administratīvajā procesā

J 11.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2013
Valsts funkcijas deleģēšana un valsts atbildība šādā gadījumā

2006. gads

J 26.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-492/2006
Latvijā likumdevējs fondu biržai kā regulētā tirgus organizētājam ir paredzējis komersanta statusu. Regulētā tirgus organizētājs (birža), rīkojoties regulētā tirgus organizēšanas ietvaros, darbojas privāto tiesību jomā; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta trešās daļas interpretācija

2005. gads

J 15.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-37/2005
Par rīcības brīvības tiesiskajiem aspektiem, par atlīdzības izmaksu kā atsevišķu pārsūdzības pamatu, kā arī par gadījumiem, kad valsts pārvaldes iestāde var atteikties no prasījumiem