VĒLĒŠANU TIESĪBAS; CENTRĀLĀS VĒLĒŠANU KOMISIJAS LĒMUMI

Drukas versija

2020. gads

J 02.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2020
Centrālās vēlēšanu komisijas kompetence un tās robežas, pārbaudot iesniegtos likumprojektus

J 02.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2020
Tautas likumdošanas iniciatīvas īstenošanas ietvaros iesniegta likumprojekta satura un kvalitātes prasības

2018. gads

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2018
Saeimas deputāta kandidāta subjektīvās tiesības pārsūdzēt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmumu par balsu skaitīšanas protokola rezultātu apstiprināšanu

11.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SA-2/2018
Parakstu vākšanai iesniegta likumprojekta vērtēšana atbilstoši kritērijam „pilnībā izstrādāts saturs”

2017. gads

J 22.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2017
Vēlēšanu norises pārkāpumu ietekme uz mandātu sadalījumu

2014. gads

J 28.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2014
Latvijas Republikas Satversmes 78.panta jēdziena „pilnīgi izstrādāts” interpretācija

2013. gads

J 11.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SA-1/2013
Beznosacījumu pilsonības piešķiršana nepilsoņiem; Centrālās vēlēšanu komisijas un tiesas kompetence vēlētāju likumdošanas iniciatīvas satura vērtēšanā

2010. gads

J 28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-5-7/1-2010
Saeimas vēlēšanu deputāta kandidāta tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt vēlēšanu iecirkņu komisiju lēmumus par balsu skaitīšanas protokolu rezultātu apstiprināšanu; ārpustiesas kārtības ievērošana

2006. gads

J 03.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-5/2006
Par 9.Saeimas vēlēšanu norises tiesiskumu, vēlēšanu procesā ievērojamiem vispārējiem tiesību principiem un pamatu vēlēšanu atzīšanai par prettiesiskām

2005. gads

J 29.11.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-468/2005
Par Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 46.panta otrās daļas interpretāciju