Hronoloģiskā secībā
2003

Drukas versija

J 22.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2003
Par pircēja interešu aizstāvību, ja īpašums iegūts publiskā izsolē

J 08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu

J 17.09.2003. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2003
Par atšķirību starp pārsūdzamu administratīvu aktu un nepārsūdzamu politisku lēmumu

J 05.03.2003. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2003
Par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu, ja transporta līdzeklis bijis uzticēts pārdošanai