Sešpadsmitā nodaļa. SABIEDRĪBAS LĪGUMS (2241. – 2280.pants)

Drukas versija

2017. gads

19.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2017
Pušu gribas noskaidrošana, kvalificējot tiesisko darījumu (nomas un sabiedrības līguma nošķiršana)