Sestā nodaļa. SAISTĪBU TIESĪBU AIZSARDZĪBA (1732. – 1752.pants)

Drukas versija

2016. gads

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2016
Īpašuma aizsardzība pašaizstāvības ceļā (Civillikuma 1040. un 1733. pants)

2012. gads