Pirmā apakšnodaļa. PIRKUMA LĪGUMS (2002.-2090.pants)

Drukas versija

2019. gads

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-105/2019
Ļaunprātīga rīcība kā pamats pirkuma līguma atcelšanai pārmērīga zaudējuma dēļ

2018. gads

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1128/2018
Civillikuma 2006.panta un Komercķīlu likuma 34.panta tvērums

2017. gads

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-363/2017
Tiesiskā darījuma noteikumu nepiemērošana, pamatojoties uz labas ticības principu, kā izņēmums

26.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-273/2017
Darījumu atceļoša nosacījuma un atsevišķas darbības izpildes termiņa nošķiršana

J 25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2017
Atprasījumi līzinga līguma atcelšanas gadījumā

03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2017
Kreditora prasījuma iesniegšana, ja maksātnespējas procesa administrators vienpusēji atkāpies no līguma

2016. gads

2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2016
Pirkuma līguma uzteikums un tā sekas (Civillikuma 2039. un 2040.pants).

2015. gads

J 27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2015
Pasūtītāja atteikšanās no piegādes līguma

2013. gads

J 28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-812/2013
Izsoles jēdziens Civillikuma 1380.panta otrās daļas izpratnē

J 05.09.2013. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-811/2013
Nomas līguma atcelšanas kārtība pārmērīga zaudējuma dēļ

2012. gads

J 26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012
Pirmpirkuma tiesību mantošana; atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2012
Notariāla akta patiesīguma apstrīdēšanas kārtība

2011. gads

J 21.09.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1089/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

2009. gads

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009
Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

2008. gads

J 03.12.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2008
Jēdziens „ļaunprātīga rīcība”, maldinot par lietas patieso vērtību

2007. gads

2006. gads

2005. gads

J 18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-314/2005
Par likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 9.panta otrās daļas piemērošanu

2004. gads

J 01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-642/2004
Par tiesiska darījuma iztulkošanu, dalībnieku gribas izteikuma noskaidrošanu

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-588/2004
Pašvaldības pirmpirkuma tiesības nevar ierobežot ar darījuma nejaušām sastāvdaļām un tās nesaista pašvaldību