Otrā nodaļa. LIKUMISKĀ MANTOŠANA (390. – 417. pants)

Drukas versija

2019. gads

J 30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2019
Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

J 2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019
Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

2018. gads

J 01.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2018
Pēc kreditora iesnieguma uzsāktas mantojuma lietas vešanas aspekti

2016. gads

J 28.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1840/2016
Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

2014. gads

J 30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2014 un tiesneses Andas Briedes atsevišķās domas
Tiesiskais regulējums adoptēto likumiskā mantošanā no bioloģiskajiem vecākiem

2012. gads

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2012
Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšana no trešās personas visas mantas dāvinājuma gadījumā

2008. gads

11.06.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2008
Mantošanas kārtība pirmajā šķirā, mantiniekam atraidot mantojumu

2007. gads

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2007
Pircēja pienākums pieteikt kreditora pretenziju nekustamā īpašuma pārdevēja nāves gadījumā