Pirmā nodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (382. – 389.pants)

Drukas versija

2018. gads

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1782/2018
Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

2017. gads

J 13.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2017
Mantinieka iecelšana ar ārvalstīs noslēgtu līgumu

2016. gads

J 28.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1840/2016
Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

J 29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016
Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

2008. gads

J 15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-338/2008
Par mantojuma kopību un rokasnaudas līguma formu

2005. gads

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005
Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu