Septītā nodaļa. LĪDZMANTINIEKU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS UN MANTOJUMA DALĪŠANA (715. – 765.pants)

Drukas versija

2019. gads

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-135/2019
Mantojuma dalīšanas lietas izskatīšanas daži aspekti

2016. gads

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016
Dalāmā mantojuma un pievienojuma vērtības noteikšanas kārtība

2009. gads

J 09.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-333/2009
Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku