Otrā nodaļa. VALDĪJUMS (875. – 926.pants)

Drukas versija

2010. gads

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008
Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2008
Par turētāja kā īpašnieka vietnieku valdījumā

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2008
Par ostu pārvalžu tiesībām rīkoties ar ostu teritorijā iekļauto valsts zemi

2005. gads