13.nodaļa. INSTITŪCIJAS UN PERSONAS, KURAS PIEDALĀS PROCESĀ SASKAŅĀ AR LIKUMU (88. un 89.pants)

Drukas versija

2016. gads

02.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-996/2016
Lietas dalībnieku tiesiskā statusa tvērums Civilprocesa likuma 88. panta pirmās daļas izpratnē

2014. gads

2012. gads

J 21.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1039/2012
Tiesas izdevumu samaksas atvieglojumu piemērošana biedrībai, kas civilprocesā īsteno tās biedra pārstāvību

2010. gads

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2010
Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss