9.nodaļa. CIVILPROCESUĀLĀ TIESĪBSPĒJA UN RĪCĪBSPĒJA (71.-73.1 pants)

Drukas versija

2017. gads

J 14.07.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-187/2017
Administratora tiesību un pilnvaru termiņš

2015. gads

J 20.11.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2885/2015
Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība; uzturlīdzekļu minimālais apmērs

2014. gads

2011. gads

J 23.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2011
Par tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtību juridiskai personai

2007. gads

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2007
Pircēja pienākums pieteikt kreditora pretenziju nekustamā īpašuma pārdevēja nāves gadījumā