25.nodaļa. PRASĪBAS ATSTĀŠANA BEZ IZSKATĪŠANAS (219.-222.pants)

Drukas versija

2016. gads

J 12.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2016
Prioritārā kārtībā veicamā pārbaude kasācijas instances tiesā

2015. gads

J 2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2015
Jurisdikcijas pārbaude pārrobežu strīdā par vecāku atbildību

2014. gads

J 26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014
Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

2006. gads

J 20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2006
Par zaudējumu piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību bijušā dalībnieka