42.nodaļa. SLUDINĀJUMS PAR MANTOJUMA ATKLĀŠANOS (324.-327.pants – izslēgta)

Drukas versija

2017. gads

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2017
Civilprocesa likumā iekļautās materiālās tiesību normas par uzaicinājuma termiņā nepieteikto kreditoru tiesību dzēšanu attiecināmība un piemērojamība

2008. gads

J 15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2008
Par tiesas uzaicinājuma sludinājumu Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā