58.nodaļa. KASĀCIJAS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS (473. – 477.1 pants)

Drukas versija

2018. gads

2016. gads

09.09.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2324/2016
Tiesai nosūtītā dokumenta neesības konstatēšana

J 01.11.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1844/2016
Kasācijas instances tiesas norādījumu obligātums, nosūtot lietu procesuālo darbību izpildei

2015. gads

J 07.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1478/2015
Jēdziens „kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179.panta izpratnē

J 29.06.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2015
Kasācijas instances tiesas rīcība, konstatējot materiālo tiesību normas nepareizu piemērošanu, kas lietas iznākumu neietekmē

2013. gads

J 08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013
Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

2012. gads

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2012
Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

2011. gads

J 22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011
Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā