73.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU (600. – 618.pants)

Drukas versija

2018. gads

15.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-443/2018
Izsoles akta apstiprināšanas tiesiskuma izvērtēšana, atsaucoties uz citu tiesvedību

2017. gads

J 29.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2017
Aizlieguma atzīmes (prasības nodrošināšanas atzīmes) juridiskā daba un pastāvēšanas nosacījumi

30.03.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2017
Piedziņas vēršana uz zemesgrāmatā nereģistrētu nekustamo īpašumu

2015. gads

23.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-41/2015
Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2014. gads

J 05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas
Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

2013. gads

J 28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2011. gads

J 09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011
Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

2010. gads

2009. gads

J 16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1237/2009
Par Zemesgrāmatu likuma 46.panta otrās daļas tulkošanu

J 30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1054/2009
Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību

2007. gads

2006. gads

2003. gads

J 22.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2003
Par pircēja interešu aizstāvību, ja īpašums iegūts publiskā izsolē