75.nodaļa. PIEDZĪTO SUMMU SADALĪŠANA STARP PIEDZINĒJIEM (621. – 631.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 20.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2020
Notiesātas personas īpašuma tiesību izbeigšanās, ja nekustamais īpašums konfiscēts par labu valstij

2019. gads

2013. gads

J 28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

2012. gads

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-26/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda iekļaušana izsoles izdevumu aprēķinā