67.nodaļa. IZPILDU DOKUMENTI (538. – 547.1 pants)

Drukas versija

2019. gads

16.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-835/2019
Tiesas sprieduma izpildes noilguma pārtraukšana

16.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-835/2019
Izpildu raksta nozaudēšanas pierādīšana izpildes procesā, prasot izsniegt dublikātu

J 15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2019
Prasība par advokātam dotā uzdevuma izpildi

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019
Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

2014. gads

J 30.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2821/2014
Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

2008. gads

J 27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-49/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana