Pārejas noteikumi

Drukas versija

2015. gads

J 09.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2015
Dalībvalsts tiesību normu interpretācija pēc direktīvas ieviešanai noteiktā beigu termiņa līdz tās iestrādei nacionālajā regulējumā (direktīvu netiešā iedarbība)