80.nodaļa. ĀRVALSTU LIKUMU PIEMĒROŠANA CIVILLIETU IZTIESĀŠANĀ (654. un 655.pants)

Drukas versija

2015. gads

17.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2015
Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

2007. gads

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2007
Ārvalsts juridiskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc viņa valdes atrašanās vietas likuma (Civillikuma 8.panta trešā daļa)