Izglītības likums

Drukas versija

2011. gads

J 02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-478/2011
Pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesai par Izglītības likuma 50.panta 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 106.pantam