Likums "par arodbiedrībām"

Drukas versija

2010. gads

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2010
Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss