Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Drukas versija

2020. gads

J 06.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-428/2020
Atlaišanas pabalsta regulējums valsts vai pašvaldības institūcijā

2012. gads

J 19.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1979/2012
Vidējās izpeļņas aprēķināšana, ja darbiniekam ir bijis attaisnots darba kavējums; darba samaksas jēdziena tvērums

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012
Kapitālsabiedrības locekļu saistība ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8. punkta 5. apakšpunktu